Postari

Deadline pentru depunerea abstractelor:

20 Februarie 2019

Abstractele se vor trimite până în 20 Februarie 2019, prin e-mail, la adresa congrems@gmail.com.

 

CERINȚELE REDACTĂRII PREZENTĂRII ȘI POSTERULUI

 

Conținutul lucrării trebuie redactat în limba română, folosind obligatoriu diacritice.

Titlul va fi redactat cu majuscule, font Times New Roman, font size 14, bold.

Textul trebuie să respecte următoarele criterii: font Times New Roman, font size 12, spațiere de 1,5.

Numărul maxim de coautori per lucrare va fi de 3 iar cel al coordonatorilor de maximum 2.

Formatul posterului trebuie să respecte următoarele criterii: format A1, orientare portret;

Timpul alocat pentru prezentare este de 3 minute cu un timp alocat întrebărilor de 2 minute pentru secţiunea de postere şi 5 minute cu un timp alocat întrebărilor de 2 minute pentru prezentările orale.

Sunt permise studiile de caz.

 

ABSTRACTUL

 

Abstractul este obligatoriu să fie o sinteză a unei lucrări ştiinţifice originale. Acesta are rolul de a oferi date clare şi concise cu privire la lucrarea ştiinţifică. Lucrarea trebuie să poată oferi informaţiile necesare, fără a fi nevoie de surse externe pentru a concluziona.

Abstractul trebuie să conţină datele autorului/autorilor (nume, prenume, centru universitar, oraș, țară).

Abstractul trebuie să conţină un număr de maxim 350 de cuvinte şi să fie redactat în limba română.

În încheiere, lucrarea trebuie să conţină un minim de 4 şi un maxim de 5 cuvinte cheie.

 

Prezentări orale: Abstractul trebuie să conţină următoarele subdiviziuni: Titlu, Introducere, Obiectiv, Materiale și metode, Rezultate, Concluzii;

 

Secţiune de Postere: Abstractul trebuie să conţină următoarele subdiviziuni: Titlu, Introducere, Prezentare de caz, Concluzii;

Fiecare lucrare ştiinţifică trebuie să aibă un coordonator ştiinţific (Profesor Universitar, Conferenţiar Universitar, Şef de lucrări, Asistent Universitar sau Medic).

Fiecare lucrare trebuie să aibă un autor şi 1-2 coautori.

Tematica lucrării ştiinţifice trebuie să fie din sfera Medicinii de Urgenţă (caz clinic, inovaţii, tehnici, protocoale etc.)

Fiecare participant activ are dreptul de a redacta 4 lucrări ştiinţifice, dintre care doar 2 în calitate de autor.